Home

Visi to zina …

Globalizācija = ekonomiskā verdzība

Multikulturālisms = civilizācijas sabrukums

Rasu sajaukums = etniskais genocīds

Contact Us

Cīnies pret to!

Izplati to pasaulē!

Lejupielādēt! Drukāt! Izplatīt!

Download